SOCOMIN TIEDOTE LIITTYEN YLEISÖTILAISUUKSIEN JÄRJESTÄMISEEN KORONAEPIDEMIA HUOMIOIDEN (Kesäkuu 2021)

TERVETULOA KAAKKOIS-SUOMEN SOSIAALIALAN OSAAMISKESKUS OY:n KOTISIVUILLE!

Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus on yksi maamme yhdestätoista sosiaalialan osaamiskeskuksesta. Alueellisten osaamiskeskusten toimialueet ovat maakuntapohjaisia. Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen toimialueena ovat Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson maakunnat.

Sosiaalialan osaamiskeskusten keskeisenä tavoitteena on toimivan ja pysyvän yhteistyörakenteen luominen sosiaalialan käytännön työn, tutkimus- ja opetustoiminnan sekä kuntien ja muiden palveluntuottajien välille. Sosiaalialan osaamiskeskukset ovat avoimia alueellisen yhteistyön tarpeista lähteviä verkostoja, joiden hallinto on mahdollisimman kevyesti järjestetty. Tämä mahdollistaa joustavan ja innovatiivisen toiminnan. Lue lisää…

Socomin esittely (prezi)         Socom in English

Henkilökohtaisen avun keskus HENKKA

Kaakkois-Suomen henkilökohtaisen avun keskus, Henkka, tarjoaa henkilökohtaiseen apuun liittyviä palveluja Kaakkois-Suomessa.

Sosiaali- ja potilasasiamies

Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy Socom tuottaa sosiaali-  ja potilasasiamiespalveluja Etelä-Karjalassa ja Kymenlaaksossa.

Lapsen edunvalvonnan koordinaatio lastensuojelu ja rikosasioissa

Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy Socom koordinoi lapsen edunvalvontaa lastensuojelu ja rikosasioissa Etelä-Karjalan ja  Kymenlaakson alueella.

Sosiaalityön osaamisen koordinaatio

Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy Socom vahvistaa sosiaalityön asiantuntemusta Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson alueella.

AATOS -ammattilainen ja asiakas tulevaisuuden sotessa 2019-2021

Aatos -hankeen tavoitteena on Etelä-Karjalan kotihoidon työntekijöiden ja asiakkaiden autonomian, sitä tukevan järjestelmän ja osaamisen kehittäminen.

Bridging – Vammaisten kansalaisuus ja työllisyyden uudet mahdollisuudet

Kansainvälinen hanke kehitysvammaisten kansalaisuuden ja osallisuuden vahvistamiseen

Helmi Hyvää elämää ikääntyneenä -hanke

Helmi Hyvää elämää ikääntyneenä -hankkeessa tuetaan maaseudun ikäihmisten kotona asumista tutussa elinympäristössä sekä vahvistetaan heidän osallisuuden ja turvallisuuden tunnettaan.

TulLas – Tulevaisuuden lastensuojelu

Tulevaisuuden Lastensuojelu -hankkeen tarkoituksena on kehittää  Etelä-Suomen yhteistoiminta-alueella asuvien lastensuojelun asiakkaiden, lasten ja nuorten palveluja. Hanketta hallinnoi pääkaupunkiseudun sosiaalialan osaamiskeskus  Socca. Socom toimii Kymenlaakson alueella hankkeen osatoteuttajana ja hankkeessa tehdään tiivistä yhteistyötä Kymsoten lapsi- ja perhepalveluiden sekä päihdepalveluiden kanssa. Hankkeen päärahoittajana toimii STM.

Tool4Teen

Socom on mukana kansainvälisessä Tool4Teen-hankkeessa, jonka kohderyhmänä ovat teinivanhemmat sekä heitä työssään kohtaavat ammattilaiset.