Kuka muistaa ajan, jolloin asiantuntijoiden mukaan hyvä henkilöstön mitoitus ympärivuorokautisessa hoidossa oli 0,7–0,8? Näin oli ikäihmisten palvelujen laatusuosituksessa vuonna 2008. Samalla henkilöstön vähimmäismääräksi ympärivuorokautisessa hoidossa asetettiin 0,5–0,6 hoitotyöntekijää asiakasta kohden vuorokaudessa, asiakkaiden tarpeet huomioiden.

Sitten tuli vanhuspalvelulaki, jonka toimeenpanoa tukevassa laatusuosituksessa (2013) esitettiin minimimitoitukseksi 0,5 hoitajaa asiakasta kohti. Eduskunta edellytti, että jos vähintään 0,5 hoitajan vähimmäismäärään ei päästä, hallitus antaa esityksen lain täsmentämisestä.

THL:n tutkimuksen (2014) mukaan joka kymmenes ympärivuorokautista hoitoa antava yksikkö alitti 0,5:n hoitajan vähimmäistason. http://www.julkari.fi/handle/10024/120400

Nyt peruspalveluministeri Juha Rehulan mukaan hallitus on alentamassa vanhuspalveluiden henkilökunnan mitoitusta, uusi suositus olisi 0,4. Ministerin mukaan alentaminen on vastaus kuntien pyyntöön päättää vapaammin hoitajien määristä. Muutos koskee tehostettua palveluasumista ja vanhainkoteja. Mitoitukset on tarkoitus ottaa käyttöön vuoden 2017 alussa.

Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer on ennättänyt tuomitsemaan hallituksen uudet henkilöstömitoitukset käsittämättömiksi ja laatimaan taulukon mitä muutos erikokoisissa yksiköissä käytännössä tarkoittaisi.
https://www.superliitto.fi/viestinta/tiedotteet-ja-kannanotot/puheenjohtaja-paavola-vanhukset-jaavat-heitteille-jos-henkilostomitoitusta-pienennetaan/

Olisiko syytä etsiä muita säästökohteita? Hoitotyön tutkimussäätiö Hotus kertoo uusissa suosituksissaan 1,5 miljardin euron vuosittaisista säästöistä, jotka syntyvät kiinnittämällä huomiota kolmeen asiaan: kaatumisten ehkäisy, käsihygienian edistäminen ja painehaavojen syntymisen estäminen. Esimerkiksi yhden haavan hoitamiseen menee keskimäärin 5500 euroa, kun punoittava iho ajoissa huomaten kustannukset jäisivät 500 euroon. http://www.hotus.fi/hotus-fi/hankkeen-paatosseminaari (kiireisimmille tiedoksi, haavakustannukset 12min. kohdalla).

Geriatrit Vesa Savander ja Jaakko Tuunanen ovat puolestaan laskeneet, että 40 000 asukkaan kunta (noin 60 vuodeosastopaikkaa) säästäisi joka vuosi 1,5 miljoonaa euroa tarjoamalla todetun tarpeen mukaisen hoitopaikan heti. Heidän mukaansa esimerkiksi tehostettua asumispalvelupaikkaa odottavia kuntalaisia asutetaan terveyskeskusten vuodeosastoilla, koska määrärahojen puitteissa paikkaa ei ole osoittaa. (Helsingin Sanomat 3.10.)

Säästöjen lisäksi vähennettäisiin inhimillistä kärsimystä ja edistettäisiin henkilöstön kuntouttavaa ammattitaitoa. Poliitikkojen tulisi katsoa vaalikautta kauemmas tulevaisuuteen, kaikki voittaisivat.