Vanhustyön palvelurakenteen muutosta tukee 30 miljoonan euron kärkihanke, jonka valmistelu on käynnissä. Tavoitteena on tukea iäkkäiden toimintakykyä ja itsenäistä kotona asumista sosiaali- ja terveyspalvelujen ohella mm. asumisratkaisujen, esteettömyyden, kulkuyhteyksien ja ravitsemuksen avulla. Hankkeelle haetaan tukea olemassa olevista verkostoista: VAHVA-verkostoa ehdotettiin järjestöjen kanavaksi käydä keskustelua vanhuspalvelujen kehittämisestä.

SOSTEn VAHVA-verkosto on avoin ikäihmisten asioista kiinnostuneille jäsenjärjestöjen edustajille. Verkosto tarjoaa ajankohtaista tietoa ja innovatiivista pohdintaa ikääntyvien asemasta, haasteista ja mahdollisuuksista yhteiskunnassa sekä väylän vaikuttamiselle.

Verkosto kokoontuu noin neljännesvuosittain. Seuraava kokous on tammi-helmikuun vaihteessa. Se käsittelee sote-uudistusta.
Verkostoon ilmoittautumiset ja lisätiedot: erityisasiantuntija Ulla Kiuru, SOSTE.