Taina Stenberg on kirjallisuuden sekä omien kokemustensa pohjalta laatinut erinomaisen oppaan ikäihmisten ja muistisairauteen sairastuneiden ihmisten parissa tehtävään muistelutyöhön.
Hän muistuttaa, että viriketoiminta tai muu ikäihmisiä aktivoiva tekeminen voidaan jakaa kylmään ja lämpimään maailmaan. Kylmässä maailmassa toiminnan lähtökohtana on hoitajien osaaminen ja kiinnostus, kun taas lämpimässä maailmassa toiminta lähtee ikäihmisten tavoitteista, toiveista, haaveista, tarpeista, kiinnostuksen aiheista ja mieltymyksistä.
Kylmässä maailmassa tarjotaan sellaista tekemistä, joka on usein toisten ihmisten järjestämää ja suunnittelemaa ja johon ikäihminen ei itse ole voinut vaikuttaa. Tällöin osallistuminen tapahtuu toisten ihmisten ehdoilla eikä välttämättä mahdollista kaikkien osallisuutta.
Lämpimässä maailmassa korostuu osallisuus, jolloin mahdollisuuksien mukaan ikäihmiset osallistuvat toiminnan suunnitteluun. Muistelutyö pohjautuu lämpimän maailman lähtökohtiin. Kun ikäihmisille suunnatussa toiminnassa lähtökohtana on ihmisten elämäntarina ja oma ääni, toiminta koetaan mielekkääksi ja elämä tuntuu tarkoitukselliselta.

Muistelu vuorovaikutusmenetelmänä -oppaassa esitellään muistiherätteet ja niiden toimivuus, kuinka muistiherätteet yhdistetään toiminnallisiin menetelmiin sekä muistelutyön teemoja esimerkkikysymyksineen.

Toinen erittäin hyvä opas on ilmestynyt Suvi friediltä ja Ilka Haarnilta. Elämäntaidot esiin -vinkkivihkossa on ehdotuksia keskustelun virittämiseen. Malliksi yksi:
Elämäntaidot esiin -bingolotto, jossa elämäntaitojen kirjoa kuvataan ruudukossa 47 sanalla. Valmiin sanaston avulla osallistujien on helppo lähteä liikkeelle. Yksi ruutu on tyhjä, siihen voi täydentää oman elämäntaidon, jota ei ole ruudukossa mainittu.
Valmistelut
• ota riittävä määrä kopioita elämäntaitoruudukosta osallistujille (tai tulosta elamantaidotesiin.fi)
• leikkaa itsellesi sanalaput arvonnan suorittamista varten ja laita ne esimerkiksi pipoon, josta niitä voi helposti nostella yksi kerrallaan
• varaa kyniä kaikille
• varaa pieni palkinto voittajalle tai esimerkiksi kolmelle ensimmäiselle bingon saajalle
Toteutus
• Jokainen osallistuja merkitsee omaan ruudukkoonsa viisi itselleen tärkeää elämäntaitoa. Nämä voivat olla sellaisia taitoja, joita osallistujalla jo on, tai joita hän haluaisi vahvistaa.
• Vetäjä arpoo elämäntaitoja poimimalla lappusiksi leikatuista elämäntaidoista yhden kerrallaan.
• Vetäjä sanoo poimimansa elämäntaidot arpomisen yhteydessä ääneen, kukin osallistuja merkitsee omaan ruudukkoonsa mahdolliset ”osumat”
• Jos vetäjä poimii tyhjän ruudun, hän sanoo ”OMA ELÄMÄNTAITO”, mikä tarkoittaa jokaisen omaa itse kirjoittamaa elämäntaitoa.
• Kun jonkin osallistujan valitsemat kaikki viisi elämäntaitoa on sanottu ääneen, hän sanoo selkeällä äänellä BINGO!
• Voittajan onnittelun jälkeen jaetaan mahdollinen palkinto ja vetäjä voi kysyä osallistujien ajatuksia elämäntaidoista. Tämän jälkeen keskustelua voi vetää yhteen tai jatkaa tapahtumaa elämäntaidon puun tai elämänohjeen avulla. (ohjeet oppaassa)

Muistutan myös pari vuotta vanhasta Minna Laineen oppaasta, jonka sanoma on, että ihminen voi kaikissa olosuhteissa, elämäntilanteissa
ja elämänvaiheissa löytää elämäänsä tarkoituksen lähteitä.
Mielen Voimaa: Logoterapeuttisia näkökulmia mielen hyvinvoinnin vahvistamiseen. Opas ikääntyville ihmisille

Sisällysluettelo
HYVIÄ UUTISIA IKÄÄNTYVILLE
Jokainen saa vanheta omalla ainutlaatuisella tavallaan
Monenlainen vanheneminen voi olla hyvää ja onnistunutta
Kokemus tarkoituksellisesta elämästä ei ole iästä riippuvainen
MIELEN HYVINVOINTIA VOI VAHVISTAA
Elämänkokemus vahvistaa elämäntaitoja
Ajatukset vanhenemisesta ja vanhuudesta vaikuttavat mielen hyvinvointiin
Ei ole yhdentekevää millaiset ajatukset luotsaavat elämää
Mennyttä ei voi muuttaa – suhtautumisensa siihen voi
Oman epätäydellisyytensä hyväksyminen tekee ihmisestä ainutlaatuisen
KOKEMUS ELÄMÄN TARKOITUKSELLISUUDESTA VAHVISTAA MIELEN HYVINVOINTIA
Tarkoituksellinen elämä on yksilöllistä ja aina mahdollista
Kaikki mielekkäältä tuntuva ei ole tarkoituksellista
Tyhjyyden ja tarkoituksettomuuden tunteet ovat tavallisia eri elämänvaiheissa
Miten elämään voi löytää tarkoituksellisuutta?
Tarkoituksellinen elämä ja onnellisuus
MITÄ VOIT TEHDÄ JO TÄNÄÄN?
Arvosta ja vahvista arjen voimavarojasi
Etsi kiitollisuuden aiheita elämästäsi
Kerro vahvistavia tarinoita
Näytä vanhenemisen mallia