Suomalaisten kokema yksinäisyys on vähentynyt hieman, kertovat Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) tuoreet tiedot. Eniten yksinäisyyttä tuntevat sekä 70 vuotta täyttäneet että 20–29-vuotiaat. Nuoret muuttavat usein opiskelun ja työn perässä, eikä vanha ystäväpiiri seuraa mukana. Vanhukset taas menettävät sosiaalisia suhteitaan enemmän kuin muut.

Itselleni uusi tieto on, että ennen vanhuutta yksinäisyyden tunne vähenee tasaisesti iän karttuessa, ja vähiten sitä tuntevat 60–69-vuotiaat. Heistä vain 7 prosenttia on yksinäisiä (kaikkien keskiarvo 9%). Voi sanoa, että ikääntyminen ei vie yksinäisyyteen, vaan sen myötä tulevat toimintarajoitteet.

”Terveydentilan ja yksinäisyyden sekä avun puutteen yhteys on melko suoraviivainen – mitä heikompi terveydentila, sitä enemmän yksinäisiä ja epävirallisen avun puutetta.  Jopa neljännes naisista, joilla oli melko huono tai huono terveydentila, koki itsensä yksinäisiksi, miehistä viidennes” (mt. 37)
http://www.julkari.fi/handle/10024/127100

Murto, Jukka ym. (2015) Yksinäisyys ja osallistuminen, ATH-tutkimuksen tuloksia – Järjestökentän tutkimusohjelma. THL.