Ikäinstituutti on julkaissut Taina Stenbergin teoksen Muistelu vuorovaikutusmenetelmänä. Oppaassa kerrotaan kuinka ikäihmisen elämän tarkoituksellisuuden tunnetta ja mielen hyvinvointia voi tukea.

Lisäksi mahtava määrä oppaita saatavilla Vahvike -sivustolla.