Vanhustyön keskusliitto osallistuu hyvän saattohoidon toteuttamiseen. Muutama poiminta:
– Hyvä saattohoito edellyttää yksilöllisen saattohoitosuunnitelman laatimista. Saattohoitosuunnitelmaksi ei riitä ”ei elvytetä” -päätös (DNR = do not resuscitate)
– Saattohoidon ennakoiva yhteissuunnittelu tulee tehdä iäkkään ihmisen, hänen läheistensä sekä hoitavien tahojen yhteistyönä.
– Koulutukseen tulee sisällyttää kuoleman lähestymiseen liittyvien oireiden tunnistaminen, oireen mukainen hoito, hoidon vasteen arviointi, kuoleman puheeksi ottaminen, kuolevan ihmisen ja tämän läheisten kohtaaminen. Koulutukseen tulisi sisältyä mahdollisuus nähdä kuollut ihminen.
– Saattohoidon vapaaehtoistoiminnan valmennusta tulee lisätä.

Lisätietoja, video ja huoneentaulu

Kuolevan hyvä hoito – yhteinen vastuumme on valtakunnallinen hanke, joka rahoitetaan Yhteisvastuukeräyksestä (2015-2017)