Suomessa viriteltiin viime vuonna professori Urpo Kankaan johdolla keskustelua lasten velvollisuudesta hoitaa iäkkäitä vanhempiaan. Professori Kangas ehdotti, että aikuiset lapset voitaisiin velvoittaa maksamaan esimerkiksi vanhempiensa laitospaikat, jos vanhempien oma eläke ei riitä. Vastaava laki on käytössä useissa Euroopan maissa ja aiemmin vanhempien elätusvelvollisuus oli myös Suomen laissa. Vuodelta 1922 peräisin ollut köyhäinhoitolaki kumottiin kuitenkin hyvinvointivaltion arvoihin huonosti sopivana vuonna 1970.

Vaikka laki ei sido rikastakaan lasta auttamaan köyhää vanhempaansa, on Suomessa omaishoivalla vahva perinne. Joka kolmas on omaishoivaaja, 700 000 suomalaista pitää huolta vanhemmastaan puolisostaan tai erityislapsesta työn ohella.

Tuoreessa tutkimuksessa pohditaan miten sovitetaan yhteen työelämä ja omaishoiva. Keskeinen tulos on, että yhtäältä hoivarooli altistaa etenkin naisia työelämästä syrjäytymiselle. Toisaalta perhe on voimavara ja työ pääosalle hoivaajista tärkeä henkireikä, joten se halutaan hoitaa hyvin. Työelämään toivotaankin joustoa ja empatiaa: ei ole huonon työmoraalin osoitus, jos pitää hoitovapaata. – Myötätunto ja arjen huomaavaisuus eivät ole keneltäkään pois vaan myönteisenä voimavarana niiden on havaittu lisäävän työn tuloksellisuutta ja ylipäätään kaiken henkilöstön työhön sitoutumista, toteavat tutkimusjohtaja Kaisa Kauppinen ja tutkijatohtori Mia Silfver-Kuhalampi.

Omaishoivaajat toivovat joustoa ja empatiaa myös yhteiskunnan apuun liittyvään byrokratiaan. Tutkimuksen mukaan asiointia leimaa usein ”tyly meininki”. Palvelut tulevat eri tahoilta, tietoa ei saa, yksi virkataho ei tiedä mitä toinen tekee, palveluiden ohjeet ovat epäselvät, asioida voi vain virka-aikana, skypen kaltaisia tietoteknisiä ratkaisuja ei käytetä ja yhden luukun periaate on harvinaista. Sote-uudistuksen tuomia parannuksia odotellessa voidaan kehittää Kouvolan kaupungin Ikäjelppi -tyylisiä palveluita, joista saa neuvontaa, ohjausta ja palvelutarpeen arviointia yhdestä numerosta.

Vanhusverkosto toivottaa jäsenilleen hyvää joulua sekä joustavaa ja empaattista vuotta 2016!