Pari kirjaa joululomalla luettavaksi. Professori Heikki Hiilamo ja psykoterapeutti Kirsi Hiilamo ovat kirjoittaneet kirjan: “Hoivataistelu – tekoja läheisten puolesta”, johon he keräsivät tarinoita suomalaisilta, jotka ovat hoitaneet omaa aikuista läheistään. Tarinoissa toistuivat kamppailu ja taistelu, jotka on poimittu kirjan lukujen nimiksi. Samalla ihmisen kantaa raskaampien vaiheiden yli pyyteetön lähimmäisenrakkaus ja halu auttaa.

Jos ei löydä lukemiselle aikaa, voi kuunnella YLEn haastattelun: Mitkä tarinat jäivät Hiilamoiden mieliin vahvimpina?

Ikäinstituutti on puolestaan julkaissut viime viikolla kirjan Eija Kaskiharjun ja Christine Oesch-Börmanin kirjan Rakkaus ei pysäytä vanhenemista: Jatkuvuutta ja muutosta ikääntyvien omaishoitajien elämässä
Tämä kirja on maksutta saatavissa ja siinä iäkkäät ihmiset kertovat omia kokemuksiaan muun muassa siitä, millaista on omaisen hoitaminen ilman omaishoidon rahallista tukea ja vapaapäiviä.

Kannattaa muistaa teoksia lukiessa Sari Kehusmaan väitös viime vuodelta: Omaishoito säästää kuntien ikääntyneiden palvelumenoja liki 3 miljardia euroa vuodessa.
Toinen väitöstutkimuksen yllätyksistä on tieto, että suomalaiset hoitavat itse eniten omaisiaan Euroopassa. Suurin osa avusta ei kuitenkaan kuulu omaishoidon tuen piiriin. Omaishoitajia on noin 350 000, joista vain 40 000 saa hoitotyöhön yhteiskunnan tukea.