BLSA-tutkimus on Yhdysvaltain pitkäaikaisin seurantatutkimus vanhenemisesta. Nyt aineiston pohjalta on tarkasteltu terveiden nelikymppisten aivojen muutoksia 25 vuoden aikana. Aivokuvista paljastui, että keski-iässä synkästi vanhuuteen suhtautuvien hippokampus kutistui iän karttuessa kolminkertaisesti verrattuna valoisammin ajatteleviin. Hippokampus on muistialue, jonka näivettyminen on yksi Alzheimerin taudin oire. Myös Alzheimerille ominaista amyloidiplakkia oli ikääntymiseen kielteisesti suhtautuneiden aivoissa muita enemmän.

Aiemmissa tutkimuksissa on arveltu, että ylipaino voi vahingoittaa tiedollisia kykyjä. Ylipainoisilla (BMI>30) ihmisillä on 8 prosenttia vähemmän aivokudosta kuin normaalipainoisilla (BMI 18,5-25). Käytännössä siis noin 8 miljardia neuronia vähemmän. Nyt on rottakokeella yritetty selvittää ylipainon ja muistitehtävistä suoriutumisen yhteyttä. Kahdeksan viikon rasvaisella (mutta monipuolisella) kuurilla olleet rotat olivat neljänneksen lihavampia kuin verrokit (mutta edelleen terveitä). Tulos oli odotetun kaltainen – pulskat rotat pärjäsivät huonommin tunnistustehtävässä.

Positiivinen asenne ja terveellinen ruokavalio ovat aivoterveyden avaimia. Myös luovuutta tulee vaalia, ja siihen on ilmestynyt hyvä opas, jossa esitellään muistisairaiden omaisten tarpeisiin kehitettyjä luovan toiminnan menetelmiä. Menetelmiä voi soveltaa myös muissa ryhmissä. Ohjaajalta ei edellytetä luovien menetelmien erityisasiantuntemusta, vaan lähtökohtana on ”tavalliselle ihmiselle tavallisen ihmisen taidoin”.

Rinnallakulkija: luovat menetelmät omaisten ryhmissä
Toim. Arja Jämsén, Johanna Karppinen & Anna-Maija Pitkänen