Hyvää Euroopan neuvoston tietosuojapäivää! Päivän kunniaksi on hyvä tutustua Eläkeläisliittojen etujärjestö EETU ry:n tuoreeseen verkkojulkaisuun digitalisaation vaikutuksista ikäihmisten arkeen.

Kohden vuotta 2020 -näkökulmia digitalisaation vaikutuksista ikääntyvien arkeen -verkkojulkaisu keskittyy neljään teemaan: tietoturvan haasteisiin, arkea ja asumista helpottavaan teknologiaan, digitaalisiin terveyspalveluihin sekä ikäihmisten osallisuuteen palveluiden siirtyessä verkkoon. Kunkin luvun päätteeksi on Apua arkeen -osio, joka tarjoaa aiheesta sovelluksen käytännön elämään.