Hyvää alkanutta vuotta! Keskustelu sote-uudistuksesta pyörii edelleen alueiden määrän ja valinnanvapauden ympärillä. Helsingin yliopiston tutkijatohtori Frank Martela kirjoittaa apulaisprofessori Riku Ruotsalaisen kanssa (VU University Amsterdam) huolestaan, että sote-uudistuksen myötä arkea koskeva päätöksenteko karkaa yhä kauemmas työntekijöiltä. He esittelevät hollantilaisen kotihoidon yhtiön, Buurtzorgin, jossa ydinajatuksena on itseohjautuvuus ja hoitajien vapaus tehdä työnsä haluamallaan tavalla. Buurtzorgissa on lähes kymmenentuhannen kotihoidon ammattilaista mutta ei lainkaan johtajia ja ylipäänsä vain 45 ihmistä työskentelee toimistolla.

Miten homma toimii käytännössä? Tusina hoitajia vastaa tietyn alueen kotihoidosta ja tekee itse kaikki päätökset liittyen työn koordinaatioon, rahankäyttöön, asiakashankintaan ja muuhun työn suunnitteluun. He saavat tarvittaessa tukea valmentajilta ja toisilta tiimeiltä, mutta valta ja vastuu kaikista päätöksistä on heidän omansa. Kellään ei ole valtaa käskeä heitä tekemään mitään.

Tuloksena on Hollannin nopeimmin kasvava organisaatio, joka on valittu parhaaksi työpaikaksi vuosina 2011, 2012 ja 2014. Asiakastyytyväisyyden keskiarvo on 9,1 (kotihoidossa Hollannissa muuten 7,3). Hoito on tehokkaampaa kuin muualla: asiakkaat ovat hoidossa keskimäärin lyhyemmän ajan ja hoito keskittyy enemmän ennaltaehkäisyyn. Tämän seurauksena on laskettu, että hoitokustannukset ovat 35 prosenttia pienemmät kuin muilla saman alan organisaatioilla. Samalla on kehitetty vientituote: Amerikan valloitus on käynnissä.

Lähteet ja lisätietoja:

Sote-ammattilaiset johtamaan omaa työtään, HS 19.1.2016
Buurtzorg ja kotihoidon vallankumous, Frank Martelan blogi 4.8.2015
The history of Buurtzorg, 30.4.2015