Sosiaalihuollon asiakasasiakirjalaki ja kirjaamisen perusperiaatteet
Marja Penttilä, lakimies, STM

Sosiaalihuollon tiedonhallinnan tilannekatsaus
Sinikka Rantala, erikoissuunnittelija, THL

Kansa-koulu-hanke valtakunnallisesti ja pääkaupunkiseudulla
Maarit Hiltunen-Toura, hankejohtaja, Kansa-koulu-hanke
Anna Väinälä, aluekoordinaattori, Kansa-koulu-hanke

Määrämuotoisen kirjaamisen toteutus tietojärjestelmään – case Apotti
Veli-Pekka Lehtonen, toiminta-arkkitehti, Apotti Oy