Aivoviikolla (vk 11) kampanjoidaan koko väestön aivoterveyden puolesta: miten ainutkertaisesta pääomastaan voi pitää huolta ja samalla pyrkiä torjumaan muistisairauksia. Tärkeä viesti on, että pienilläkin valinnoilla on merkitystä ja jokaisella on avaimet omaan muistiterveyteensä.

Vuonna 2016 Aivoviikon teemana on Aivoterveyttä läheltä. Muun muassa luonnossa liikkuminen, sosiaaliset suhteet ja yhteisöllisyys, hyvät ravitsemusvalinnat sekä kulttuuriharrastukset tukevat aivoterveyttä ja auttavat tutkitusti pienentämään monien aivosairauksien riskiä.

Lähde ja lisätietoa

Finger-tutkimusta johtava professori Miia Kivipelto arvioi, että muistisairauden puhkeamista voi lykätä viidestä kymmeneen vuotta. Muistisairauksia ei ehkä voi kokonaan estää. Niiden alkamista voi siirtää kehittämällä aivojaan ja verisuoniaan, välttämällä tupakkaa ja liiallista alkoholin käyttöä – ja ehkä välttämällä stressiä.
”Aivojen käyttö kannattaa aloittaa varhain”, Kivipelto huomauttaa (Helsingin Sanomat 7.3.2016) 😉