Ikäinstituutti kutsuu kuntia edistämään toimintakykyistä vanhuutta terveysliikunnan keinoin. Kohderyhmänä ovat jossain määrin toimintakyvyltään heikentyneet, mutta vielä itsenäisesti kotona asuvat ikäihmiset. Kolmivuotiseen kehittämistyöhön valitaan 6-10 kuntaa, jotka saavat työnsä tueksi Ikäinstituutin maksuttoman mentoroinnin, johon sisältyy kuntakohtaista ohjausta, laaja koulutusohjelma ja kehittämistyön työkaluja.
Hakuaika on 1.3.-31.5.2016. Hausta on jo tiedottu kuntien keskeisiä päättäjiä maaliskuun alussa, kyselkää miten asia etenee.

Haun etenemistä odotellessa kannattaa perehtyä oppaaseen, joka kuvaa kuinka Voimaa vanhuuteen -työtapaa voidaan soveltaa omaan kuntaan.

Perinteinen liikuntakäsitys kaipaa ravistelua, sillä noin viidennes eläkeikäisistä ei harrasta lainkaan säännöllistä liikuntaa ja vain muutama prosentti täyttää kansainvälisissä suosituksissa annetun kestävyys- ja lihaskuntosuosituksen. Suositukset korostavat erityisesti liikkumattomuuden välttämistä ja yksilöllistä liikkumissuunnitelmaa. Liikuntaharjoittelu tulee räätälöidä sellaiseksi, että treenaamaan pääsee ympärivuotisesti myös huonokuntoinen ja vähemmän liikkunut ikäihminen. On tärkeä tarjota ryhmäliikuntaa, joka varmistaa liikkumiskyvyn säilymisen, innostaa toimintaan muiden ihmisten kanssa sekä ehkäisee yksinäisyyttä.