Kirjaamisvalmentajiksi haetaan sosiaalihuollon käytännön työn vahvoja ammattilaisia. Eduksi on laaja-alainen kokemus sosiaalihuollon eri sektoreilta sekä hyvät koulutusvalmiudet. Kirjaamisvalmentajilta edellytetään osallistumista koko kirjaamisvalmennukseen sekä kirjaamiskoulutusten järjestämiseen omissa organisaatioissaan. Koulutus tarjoaa osallistujille mahdollisuuden päivittää omaa osaamistaan ja ammattitaitoaan.

Kirjaamisvalmentajien tarve on suhteessa asiakastietoja kirjaavaan sosiaalihuollon henkilöstön määrään. Ensimmäisessä vaiheessa kirjaamisvalmentajia voidaan nimetä yksi 50 ammattihenkilöä kohden. Pienet organisaatiot voivat halutessaan muodostaa yhteistyöalueita.

Nyt on aika miettiä ensimmäisen vaiheen kirjaamisvalmentajaksi sopivaa sosiaalialan ammattilaista omassa organisaatiossasi tai yhteistyöalueella. Yhdessä on hyvä miettiä myös, kuinka monta kirjaamisvalmentajaa tarvitaan. Tässä ovat apuna alueen sosiaalialan osaamiskeskuksessa työskentelevät aluekoordinaattorit, joiden yhteystiedot löytyvät tiedotteen lopusta.

Ilmoita kirjaamisvalmentaja: Kirjaamisvalmentajan yhteystiedot ilmoitetaan tämän linkin kautta 08.04.2016 mennessä.

Lisätietoja Kansa-koulun tiedotteesta 1/2016