Ohjelma

Sosiaalihuollon asiakasasiakirjalaki ja kirjaamisen perusperiaatteet
Marja Penttilä, lakimies, STM

Sosiaalihuollon tiedonhallinnan tilannekatsaus
Riitta Häkkinen, erikoissuunnittelija, THL

Määrämuotoinen kirjaaminen sosiaalihuollon arjessa
Hanna Lohijoki, sosiaalihuollon tiedonhallinnan asiantuntija, Kansa-koulu-hanke

Kansa-koulu-hanke
Hanna Lohijoki, Kansa-koulu-hanke