Ohjelma

Sosiaalihuollon asiakasasiakirjalaki ja kirjaamisen perusperiaatteet
Marja Penttilä, lakimies, STM

Sosiaalihuollon tiedonhallinnan tilannekatsaus
Sinikka Rantala, erikoissuunnittelija, THL

Määrämuotoinen kirjaaminen sosiaalihuollon arjessa
Hanna Lohijoki, sosiaalihuollon tiedonhallinnan asiantuntija, Kansa-koulu-hanke

Kansa-koulu-hanke
Maarit Hiltunen-Toura, hankejohtaja, Kansa-koulu-hanke

Sosiaalihuollon asiakastiedon kirjaamisen käytännöt Eksotessa
Minna Kälviä, IT palvelupäällikkö ,Eksote