Lagen om klienthandlingar inom socialvården och grundprinciperna för antecking av klientuppgifter(pdf),
Pia-Liisa Heiliö, konsultativ tjänsteman, Social- och hälsovårdsministeriet

Lägesöversikt om socialvårdens informationshantering(pdf),
Taina Jokinen, specialplanerare, THL

Den formbundna dokumenteringen i socialvårdens vardag(pdf),
Den formbundna dokumenteringen i socialvårdens vardag (video)
Hanna Lohijoki, sakkunning inom socialvården informationshantering, Kansa-koulu-projektet

Kansa-koulu-projektet(pdf),
Kansa-koulu-projektet(video)

Hanna Lohijoki, Kansa-koulu-projektet