Autonomian ylläpitäminen on maailman terveysjärjestö WHO:n mukaan yksi aktiivisena vanhenemisen tärkeimmistä tavoitteista. Jyväskylässä tehty tutkimus (n=848) osoittaa, että keskittymällä ainoastaan iäkkäiden ihmisten toimintakykyyn ei autonomian tunnetta voida välttämättä parantaa. Myös ympäristön esteettömyyden eteen on tehtävä töitä.

Tutkimuksen tulokset osoittavat, että ympäristön merkitys autonomian tunteen heikkenemiseen on suuri. Kodin lähiympäristössä olevat liikkumisen esteet, kuten levähdyspaikkojen puute, pitkät etäisyydet palveluihin sekä katujen huono kunto heikentävät autonomiaa myös henkilöillä, joiden liikkumiskyky on edelleen hyvä.

Lähde: Rantakokko M, Portegijs E, Viljanen A, Iwarsson S, Kauppinen M, Rantanen T. Perceived environmental barriers to outdoor mobility and changes in sense of autonomy in participation outdoors among older people: A two-year follow-up study. Aging & Mental Health 2016. [E-pub ahead of print.]

Vanhusneuvostopäivillä 6.4. esiteltiin mm. varsin käytännönläheinen esteettömyys- ja korjaustiedon esite, joka on käytössä tamperelaisilla. Tällaisesta on hyvä alkaa asiakkaiden autonomian tukeminen.

Tutkimuksen tekemisestä kiinnostuneille vinkiksi Life-Space Assessment (LSA) -mittari,  jolla voidaan luotettavasti tunnistaa itsenäisesti kotona asuvista iäkkäistä henkilöistä ne, joiden toimintakyky on vaarassa heiketä. Mittarin skaala vaihtelee 0:sta (liikkuminen rajoittunut makuuhuoneeseen) 120:een (liikkuu päivittäin oman kunnan ulkopuolella ilman apuvälineitä tai henkilökohtaista apua).
Lue lisää Gerontologian Tutkimuskeskus GERECin sivuilta.

Kiireisille lyhyesti: Life-Space Assessment (LSA) -mittari sisältää  15  osiota,  joiden  avulla arvioidaan sitä, miten laajalla alueella tutkittava henkilö on liikkunut arviointia edeltäneen neljän viikon aikana. Elinpiirin eri tasoihin kuuluvat kodin makuuhuone ja muut sisätilat, kodin välitön ulkoympäristö (rappukäytävä,  piha,  naapurusto), asuinkunta tai kaupunki sekä asuinkunnan ulkopuolella sijaitsevat paikat.
Arvioinnissa tarkastellaan liikkumista eri tasoilla, liikkumistiheyttä ja sitä tarvitsivatko henkilöt apuvälineitä tai toisen ihmisen apua liikkumiseen.
Esimerkiksi: ”Oletteko kuluneen 4 viikon aikana ollut kotinne muissa huoneissa kuin siinä missä nukutte?”. Kyselylomake mahtuu yhdelle A4-sivulle ja on nähtävissä esimerkiksi taulukossa 1 täällä.