Miä ite – myö yhessä -toimintamalli maaseudun kylien ikääntyneiden osallisuuden ja hyvinvoinnin tukemiseen
”Tässä toimintamallissa nostetaan esille erityisesti seuraavat ikäihmisen itsenäiselle selviytymiselle ja hyvinvoinnille keskeiset teemat: 1.Ryhmätoiminta kylillä (kohtaamispaikkatoiminta); 2. Ystävätoiminta; 3. Tiedonkulku/palveluiden saatavuus (Seniorit surffaa); 4. Arjen apu

Rahoitushaku iäkkäiden ja omaishoidon kärkihankkeen kokeiluihin on käynnistynyt
Hallituksen kärkihankkeen ”Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa” valtionavustusten haku on avattu. Rahoituksen hakuaika on 10.5.–31.8.2016.

Kuinka tukea entistä paremmin kotona tapahtuvaa lähi- ja arkikuntoutusta osana kuntoutusyksikön toimintaa sekä aktivoida kuntoutujia ja omaisia kuntoutuspolun toimijoina? Yhtenä välineenä esitellään aktiivisuusresepti.
”Aktiivisuusresepti tehdään kaikille kotiutujille sekä kotiin, että jatkohoitopaikkaan, jotta toimintakykyä ylläpitävä arkitoiminta jatkuu myös kotona ja kaikissa jatkohoitopaikoissa kuntoutujan omaehtoisena toimintana sekä omaisten ja henkilöstön ohjaamana ja tukemana”.

Muistilistat, laiskistaako niiden käyttäminen muistia? Ei laiskista, päinvastoin. TTL:n muistilistavinkkejä.