Muistisairaille järjestetään monenlaista toimintaa, mutta niiden vaikutusten todentaminen on ollut hankalaa. Vain harva arviointimenetelmä huomioi muistisairauden aiheuttamat erityispiirteet, valitettavan usein muistisairaan mielipidettä ei edes kysytä. Eloisa ikä -ohjelmassa kehitettiin työväline, joka tuo yhdenmukaisuutta toiminnan psykososiaalisten vaikutusten raportointiin. Lisäksi muistisairaan oma ääni saadaan paremmin kuuluviin hänen hoitoaan ja kuntoutustaan suunniteltaessa ja toteutettaessa.

MIKE eli työväline Muistisairaan Ihmisen Koetun Elämänlaadun sekä psyykkisen ja sosiaalisen toimintakyvyn arvointiin ja seurantaan on työvälinepaketti, johon kuuluu manuaalin lisäksi haastattelulomake, vastauskuvakortti ja havainnointilomake sekä video havainnoinnin tueksi. Kaikki mainittu sekä paljon muuta löytyvät täältä.