Terveyden ja hyvinvoinnin kohdealueen kokonaisarkkitehtuuri – Ylätason arkkitehtuurin nykytilan ja hallituskauden kehityskohteiden kuvaus versio 1.0 26.4.2016.