Joskus täytyy sanoa sanat joita ei tahtoisi
Jotta jokin muuttuisi
Joskus täytyy uskaltaa enemmän kuin eilen
Jotta huomenna olisi parempi olla.
Katja Pellikka-Mikkonen

Tuolla runolla avaa Johanna Toivonen tutkielmansa ikäihmisten kaltoinkohtelusta. Tänään voisi olla hyvä päivä vilkaista tutkielmaa, sillä vietämme kansainvälistä kampanjapäivää ikääntyneiden kaltoinkohtelun ehkäisemiseksi. World Elder Abuse Awareness Day tunnetaan Suomessa paremmin Kätketyt äänet -kampanjapäivänä.

Kiireisimmille Toivosen keskeiset tulokset: ” Yllätyin, miten herkästi ikääntyneiden kaltoinkohtelu voidaan hiljaa sallia, koska ammattilaisina siltä suljetaan helposti silmät, tiedostamatta tai tiedostaen. Ellei kaltoinkohteluun puututa, se hyväksytään”. Haastatteluissa nousikin esille toive rutiininomaisista kysymyksistä kaltoinkohtelun kartoittamiseksi sekä selkeämpi lainsäädännöllinen tuki ja toimintaohjeet puuttumisessa. Keskeisenä haastateltavat näkevät monialaisen yhteistyöverkoston säännölliset tapaamiset ja yhteistyön periaatteiden selkeyttämisen.

Lisätietoja: http://www.katketytaanet.fi/