Yhteisöllisyyttä vahvistamalla voidaan edistää iäkkäiden kansalaisten hyvinvointia ja osallisuutta yhteisössä. Asiaa koskeva tutkimustieto on niukkaa, joten Suomessa on aloittanut Asumisen uudet vaihtoehdot ja hyvä vanhuus – ASUVA –tutkimusryhmä. Sen keskeisenä tavoitteena on kartoittaa kotimaisia ja kansainvälisiä asuinalueiden kehittämisen ja asumisen vaihtoehtoja. Tarkastelussa on erityisesti yhteisöllisyyttä painottavia malleja mukaan lukien hoivan ja asumisen yhdistävät mallit.

Odotettavissa on tietoa siitä, miten erilaiset mallit edistävät eri-ikäisten kansalaisten koettua hyvinvointia ja toisaalta vastaavat eri alueilla asuvien ja eri asemassa olevien ikääntyneiden ihmisten esimerkiksi pienituloisten tai muistisairaiden henkilöiden asumis- ja palvelutarpeisiin.

Seuraa sivua http://www.communityforallages.fi/ kun sinua kiinnostaa:
– millaisin keinoin yhteisöllisyyttä pyritään edistämään, ketkä ovat keskeisiä toimijoita ja miten toimintaa organisoidaan
– miten erilaiset mallit ovat yhteydessä asukkaiden kokemaan hyvinvointiin ja osallisuuteen yhteisössä sekä miten ne vastaavat avun ja palveluiden tarpeeseen

Tutkimusryhmä tuottaa hyvistä asumisen malleista tapauskuvauksia ja tietopaketin, jonka tuloksia voivat hyödyntää viranomaiset ja poliittiset päätöksentekijät, asumisen ja palveluiden suunnittelijat ja toteuttajat. Hankkeen tuloksista tiivistetään esite/opas, minkä avulla tietoa voidaan levittää järjestöjen kautta myös kansalaisille.

Tutkimus- ja selvityshanketta (6/2016 – 2/2017) johtaa Tampereen yliopisto ja muut konsortiokumppanit ovat Tutkimus- ja kehittämiskeskus GeroCenter, Ikäinstituutti sekä Jyväskylän yliopisto. Ohjausryhmässä ovat Ympäristöministeriö, Valtiovarainministeriö, Työ- ja elinkeinoministeriö, Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.