Suomessa vanhustenhoidossa hoitajalla on hoidettavia asiakkaita keskimäärin 20–50 prosenttia enemmän kuin Ruotsissa, Norjassa tai Tanskassa. Erot ovat samansuuntaiset lähes kaikkien työvuorotyyppien osalta. Näin kertoo professori Teppo Kröger yhteispohjoismaisen NORDCARE-tutkimushankkeen seuranta-aineiston pohjalta. Lue lisää ja vertaa onko mikään muuttunut kymmenessä vuodessa, jolloin etenkin suomalaisissa laitoksissa ja palveluasumisyksiköissä tehtävän hoivatyön todettiin olevan monessa suhteessa raskaampaa kuin toisissa Pohjoismaissa. (alkup. tutkimus löytyy täältä)