Sosiaalihuollon Kanta-palvelujen käyttöympäristön rakentaminen on alkanut Kelassa.  Sosiaalihuollon Kanta-palvelut otetaan käyttöön vaiheittain. I-vaiheessa asiakastiedon arkistoon mahdollistetaan tietojen tallentaminen rekisterinpitäjän omaan käyttöön.

 Asiakastiedon arkiston tuotantokäyttö alkanee kesällä 2018.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos selvittää sosiaalipalveluja antavien organisaatioiden

  • liittymisaikatauluja ja
  • ennakkotietoa sosiaali- ja terveydenhuollon varmennekorttien tarpeesta.

Lisätietoja sosiaalihuollon Kanta-palveluista hankesuunnitelmasta

Kysely on avoinna 7.7.-30.8.2016. Vastaamalla kyselyyn voimme yhdessä varmistaa Teille oikea-aikaisen tuen liittymisvalmisteluihinne

Kysely ja saate löytyvät myös THL:n tiedonhallinnan verkkosivuilta: https://www.thl.fi/fi/web/tiedonhallinta-sosiaali-ja-terveysalalla/ajankohtaista/lausuttavat-materiaalit