Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on julkaissut määräyksen (2/2016) sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmien olennaisista toiminnallisista vaatimuksista. Määräyksellä täsmennetään järjestelmien kehittämisessä, testauksessa ja tietoturva-auditoinnissa noudatettavia vaatimuksia. Olennaisten vaatimusten määräys perustuu asiakastietolakiin.

Määräys ja sen liitteet ovat saatavana THL:n internetsivulta: Määräykset

Aiheesta on julkaistu myös uutinen: Sote-tietojärjestelmien laatua ja yhteentoimivuutta edistetään määräyksellä