Helena Lavikaisen säätiö jakaa apurahoja vanhustenhuollon kehittämisen, edistämisen ja monipuolistamisen tieteelliseen tutkimustoimintaan.

Säätiö myöntää myös avustuksia vanhustyön toimijoille vanhusten lääkinnällisen ja sosiaalisen kuntoutuksen ja hoidon järjestämiseksi, kehittämiseksi ja tukemiseksi.

Vuonna 2016 säätiö myöntää 5.000 – 10.000 euron suuruisia apurahoja ikääntyvien muistisairaiden ihmisten hoitoa kehittävään tieteelliseen tutkimukseen. Painopiste on ei-lääketieteellisessä hoidossa.

Vapaamuotoiset hakemukset liitteineen (tutkimus- tai työsuunnitelma, talousarvio, tutkimusstipendin hakijan cv ja mahdolliset suositukset) lähetetään 28.10.2016 mennessä osoitteella:
Helena Lavikaisen säätiö, C/o Oy Tuokko Ltd/Hoffström, Munkkiniemen Puistotie 25, 00330 Helsinki.