Eksoten hoivan ja vammaispalvelujen henkilökunta kehittävät ikääntyneen ja vammaisen henkilön perhehoitoa yhteistyössä. Tavoitteena on saada ensimmäiset jatkuvan perhehoidon perhekodit toimintaan vuoden 2017 aikana. Perhehoidon kehittäminen on osa Sipilän hallituksen kärkihankkeita. Kärkihankkeella luodaan uusia omais- ja perhehoidon toimintamalleja.

Kuten kaikki tiedämme, perhehoito on toimintaa, jossa yksityinen henkilö sitoutuu omassa kodissaan tai hoidettavan kotona hoitamaan perhehoidossa olevaa henkilöä. Tällä hetkellä Kaakkois-Suomessa tarjotaan perhehoitoa omaishoidon lakisääteisten vapaiden vaihtoehtona. Eksotessa työn alla on toimintaohje jatkuvaan perhehoitoon, ja tavoitteena on saada ensimmäiset jatkuvan perhehoidon perhekodit toimintaan vuoden 2017 aikana.

Eksote järjestää avoimen perhehoidon seminaarin yhteistyössä Perhehoitoliiton kanssa 18.10.2016 kello 13–16 (Auditorio 1, Valto Käkelän katu 3, Lappeenranta). Tilaisuus on maksuton ja tarkoitettu kaikille asiasta kiinnostuneille.