Tällä viikolla vietetään Muistiviikkoa. Maailman Alzheimer-päivänä 21.9. julkaistiin Muistiliiton uudistettu Hyvän hoidon kriteeristö, joka tarjoaa työvälineitä muistisairaan ihmisen elämänlaadun tukemiseen sekä kuntoutuksen, hoivan ja hoidon kehittämiseen muistityön ammattilaisille, esimiehille ja päättäjille. Julkaisu antaa myös muistisairaille ihmisille ja heidän läheisilleen tukea yhteisökodin valintaan.

Katso myös Maailman Alzheimer-raportti 2016
Kiireisimmille tiedoksi kolme kehittämissuuntaa, joiden tueksi tarvitaan poliittista tahtoa:
1. Perus- ja erikoissairaanhoidon palvelut sujuviksi
Perusterveydenhuollon muistipalveluita on vahvistettava.
2. Toimiva palveluketju muistisairaiden tukena
Palvelujärjestelmän hoitopoluissa on kuvattava eri osapuolten vastuut ja roolit sekä tavoitteet ja mittarit. Onnistuneista käytännöistä on raportoitava.
3. Tutkimus arjen työn tukena
Selvitettävä palveluohjauksen kustannusvaikuttavuus, sairaalahoitojen/-jaksojen välttämisen ja lyhentämisen hyödyt, hoitotahdon hyödyt ja haitat, palliatiivisen hoidon käytännöt sekä mitkä palvelut soveltuvat siirrettäväksi erikoissairaanhoidosta perussairaanhoitoon.