Peräti neljännes sairaanhoitajien ja lähihoitajien työstä voidaan korvata roboteilla. Eikä edes kaukaisessa tulevaisuudessa vaan 2-3 vuoden kuluttua! Näin ennustaa Elinkeinoelämän valtuuskunnan EVA:n tuore raportti.

Robotiikka soveltuu hoitotyössä potilaiden ja tarvikkeiden kuljettamiseen, lääkkeiden annosteluun ja jakeluun sekä potilaiden  elintoimintojen seurantatietojen tallentamiseen. Tämän vuoksi tutkijat arvioivat, ettei robottien käyttö tule vähentämään hoitotyöntekijöiden määrää. Väestöjen ikääntyessä alan työvoimatarve kasvaa tulevina vuosina tuntuvasti, joten robottien tuoma hyöty näkyisi potilastyöhön panostamisena.

Sen sijaan keskijohtoa voidaan korvata robotiikalla. Tekoäly korvaa mm. työvuorolistojen tekemisen, raportoinnin, prosessien johtamisen, työajan seuraamisen ja budjetoinnin.