Etelä‐Karjalan sosiaali‐ ja terveyspiiri (Eksote) on ollut Suomen edustajana SmartCare‐hankkeessa, jossa kehitettiin ja otettiin käyttöön teknologialla tuettuja toimintamalleja ikäihmisten palveluihin.

Eksotessa kehitettiin ja otettiin käyttöön etäkäynnit kotihoidon asiakkaille sekä GPS‐paikannusta hyödyntävä turvaranneke, joka mahdollistaa muistikuntoutujan ulkona liikkumisen ilman pelkoa eksymisestä. Etäkäynnit soveltuvat kotihoidon asiakkaille, jotka tarvitsevat ohjausta ja tukea päivittäisissä toiminnoissa. Lisäksi näitä helppokäyttöisiä videoyhteyksiä hyödynnetään omaishoitajien tukemiseen sekä omaisten ja ikäihmisten väliseen sosiaaliseen kanssakäymiseen. Lähitulevaisuuden tavoitteena on lisätä etäkäyntejä ja näin mahdollistaa kotihoidon palvelujen saatavuus niitä tarvitseville. GPS-turvarannekkeita on ollut käytössä noin 100 ikäihmisellä ja kokemukset ovat olleet hyviä.

Helppokäyttöiseen videoyhteyteen ja GPS‐turvarannekkeeseen on mahdollisuus tutustua Eksoten Toimivassa huushollissa Lappeenrannan Iso apu ‐palvelukeskuksen yhteydessä. Toimivassa huushollissa on esillä myös erilaisia kotona asumista tukevia ratkaisuja ja muistikuntoutujien apuvälineitä.