Tervetuloa vanhustyön koulutusohjelmasta valmistuvien geronomien opinnäytetöiden esitystilaisuuteen.
Aika: 22.11.2016 klo 9.00 – 14.00
Paikka: Kouvolan Ikäasema, Hansakeskus toinen kerros, Torikatu 3 45100 Kouvola

Tilaisuuteen voi tulla joustavasti oman aikataulun mukaisesti, opinnäytetyöt ovat esillä non-stopina ja kävijöillä on mahdollisuus keskustella suoraan opinnäytetyön tekijöiden kanssa.

Opinnäytetöiden aihepiirit ja esitykset
– Kotona asuvien ikääntyvien paloturvallisuus koulutus
– Kulttuurin, kuntoutuksen ja kognitiivisten menetelmien vaikuttavuus ikääntyvien toimintakykyyn
– Omaishoitoinfo-mallin suunnittelu ja toteutus Kouvolan omaishoidossa
– Toimintatuokiokansio hoivakodille
– Ikääntyneen sosiaaliset suhteet ja sosiaalinen media
– Asiakaslähtöisyys Kouvolan kotihoidon työntekijöiden kokemana
– Terveysteknologialaitteiden käyttäjäkokemukset tehostetussa palveluasumisessa
– Tuetun kotona kuntoutumisen prosessit
– Kaatumistapaturmien ehkäisy
– Ikäihmisten yksinäisyyden kokeminen palveluasumisessa
– Taidetta ja kulttuuria palvelusetelillä
– Kävelykamutoiminnan vaikuttavuuden arviointi
– Kotihoidon kuntoutuksen juurtuminen ja vaikutusten arviointi Hyvinkään kaupungin kotihoidossa

Ei ilmoittautumisia, avoin kaikille kiinnostuneille!
Pyydämme ystävällisesti tiedottamaan kutsusta työyhteisössänne mahdollisesti asiasta kiinnostuneille.

Merja Laitoniemi, Sari Ranta, Merja Nurmi, Marko Raitanen ja vanhustyön koulutusohjelmasta valmistuvat geronomiopiskelijat