Sosiaali- ja terveysministeriö on myöntänyt yhteensä 14,2 miljoonan euron kärkihankerahoituksen kahdeksalle hankkeelle, joissa kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa.

Keskitetyssä asiakas- ja palveluohjauksessa eli KAAPO-kokeilussa haetaan avointa alue- ja toimijayhteistyötä iäkkäiden ihmisten kotona asumisen tukemiseksi ja arjessa selviytymisen parantamiseksi. Kokeilua varten saivat rahoitusta Pirkanmaan ja Varsinais-Suomen lisäksi ”Kymenlaakso IkäOpastin” -hanke, jota tuetaan noin 850 000 eurolla.