Sosiaalialan tiedonhallinnan sanasto – Palveluihin, palveluprosesseihin ja asiakastietoihin liittyviä käsitteitä. Versio 2.0 on julkaistu. Sanasto löytyy THL:n sivulta Käsitemalli ja sanastot