Ajankohtaista sosiaalihuollon tiedonhallinnasta:
THL on päivittänyt sosiaalihuollon tiedonhallinnan internetsivuja.
THL on julkaissut 29.9.2016 päivitettyjä asiakasasiakirjarakenteita ja päivitetyt tietokomponentit.
Asiakasasiakirjarakenteet löytyvät uudesta osoitteesta: https://www.thl.fi/fi/web/tiedonhallinta-sosiaali-ja-terveysalalla/tietojarjestelmapalvelut/sosiaalihuollon-tiedonhallinta/asiakastietojen-maarittelyt/asiakirjarakenteet
Tietokomponentit löytyvät nyt sivulta Tietokomponentit