Opetus ja kulttuuriministeriön, Osaaminen ja koulutus kärkihankkeena on Prosenttitaiteen periaatteen laajentaminen yhdessä sosiaali- ja terveyspalvelujen kanssa.

Kärkihankkeen tavoitteena on parantaa taiteen ja kulttuurin saavutettavuutta. Taiteen tarjontaa lisätään erityisesti sosiaali- ja terveyspalveluissa. Taide voi olla peruspalveluissa työmenetelmänä tai taidetta voidaan tarjota palveluna.

Taiteen ja kulttuurin hankintaa sosiaali- ja terveyspalveluihin halutaan sujuvoittaa. Kun taidetta tarjotaan pitkäkestoisesti, hyvinvointivaikutuksia on helpompi mitata, taide saadaan näin osaksi hyvinvoinnin seurantaa.

YK:n ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen 27. Artiklan mukaan

  1. Jokaisella on oikeus vapaasti osallistua yhteiskunnan sivistyselämään, nauttia taiteista sekä päästä osalliseksi tieteen edistyksen mukanaan tuomista eduista
  2. Jokaisella on oikeus niiden henkisten ja aineellisten etujen suojaamiseen, jotka johtuvat hänen luomastaan tieteellisestä, kirjallisesta tai taiteellisesta tuotannosta.

Taide on perusoikeus, vaikka kaikilla ihmisillä ei ole tasavertaista mahdollisuutta nauttia taiteista – vielä.

Lue lisää kärkihankkeesta: http://www.minedu.fi/osaaminenjakoulutus/taidejakulttuuri/prosenttitaide/index.html