Vanhusten lihasvoima lisääntyy kuntosaliharjoittelulla mutta suorituskyky heikentyy pian kuntosalijakson päätyttyä, joten harjoittelun tulisi olla jatkuvaa. Näin toteaa Eeva Aartolahti väitöksessään ”Long-term strength and balance training prevents mobility decline among community-dwelling people aged 75 and older”, joka tarkastetaan 26.11.

Aartolahden tutkimuksessa seurattiin yli 75-vuotiaita kotona asuvia vanhuksia. Ikä ole este kuntosaliharjoittelulle, sillä harjoittelijoiden keski-ikä oli alkutilanteessa 80 vuotta.
Kuntosaliharjoittelu toteutettiin osana geriatrista hoitointerventiota, jossa kiinnitettiin huomiota muun muassa lääkitykseen, ravitsemukseen, näkökykyyn ja suun terveyteen. Liikuntaneuvonnan jälkeen harjoittelun aloitti 54 prosenttia vanhuksista (n=182).

Tulokset tiivistetysti:
Tutkimusryhmässä (he, jotka harjoittelivat kuntosalilla kerran viikossa kahden vuoden ajan) kävely ja tuolilta ylösnousu nopeutuivat ja lihasvoima lisääntyi.
Vertailuryhmässä (he, jotka eivät aloittaneet kuntosaliharjoittelua, mutta saivat muun hyvän hoidon) säilyivät sekä tasapaino että liikkumiskyky, mutta heidän lihasvoimansa heikkeni.
Kontrolliryhmässä (he, jotka eivät saaneet mitään tavanomaisesta poikkeavaa hoitoa) kaikki ominaisuudet heikkenivät.

– Pienikin voimatason muutos voi olla sillä lailla kriittistä, että pääseekö siitä tuolista ylös tai pystyykö nousemaan portaat. Mutta toki kaikessa liikkumisessa lihasvoima on mukana ja oleellinen osa, kuten myös tasapaino, jotta liikkuminen on turvallista, toteaa Aartolahti.