Vanhuus on siirtymässä myöhäisempään elämänvaiheeseen ja henkilön oma arvio voimavaroistaan painaa yhä enemmän. Näin totesi pääluennossa THL:n tutkimusprofessori Harriet Finne-Soveri eilen Parasta aikaa -seminaarissa, eli Suomen suurimmassa vanhustyön koulutustapahtumassa.

Käytännöllisistä uutuuksista kenties merkittävin on iäkkään lääkehoidon riskien arviointimittari, joka on kotihoidon lähi- ja perushoitajille tarkoitettu työkalu. Sen avulla selkiytetään tilanteita, joissa iäkkäitä on syytä ohjata jatkotoimenpiteisiin mahdollisten lääkehoidon ongelmien ratkaisemiseksi.
Mittarin taustalla on Sari Dimitrowin väitöskirja ja kansantajuisen version siitä voi lukea Yleislääkäri-lehdestä (6/2016)  (sivulta 23 eteenpäin).

Muita esityksiä voi tiivistelmätasolla tarkastella täällä.