Valinnanvapaudesta sosiaalipalveluissa on huomattavasti vähemmän tietoa kuin terveydenhuollossa, toteaa Kirsi Kuusinen-James väitöskirjassaan ”SETELIPELIÄ : Tutkimus palveluseteliä säännöllisessä kotihoidossa käyttävien iäkkäiden henkilöiden valinnanvapaudesta”, joka tarkastettiin 9.12.

Palvelusetelijärjestelmän etuna iäkkäiden ihmisten mielestä on se, että palvelusetelin antaman taloudellisen lisätuen turvin voi jatkaa tutun palveluntuottajan kanssa. Lisäksi he pitävät tärkeänä mahdollisuutta ostaa lisäpalveluja samalta palveluntuottajalta, mikä taas ei ole mahdollista kunnallisen kotihoidon asiakkaille.

Toisaalta iäkkäiden mielestä valinnanvapaus on liian vähäistä, sillä se rajoittuu vain palveluntuottajan valintaan. He eivät voi valita palvelun sisältöä, palvelutuotantopaikkaa (koti tai asumispalvelu), henkilöä, käyntiaikaa eivätkä palvelun kestoa.

Setelin saadakseen pitää olla huonokuntoinen, mutta vain hyväkuntoinen voi käyttää sitä, kiteyttää Kirsi Kuusinen-James.