THL:n OPER-yksikkö on valmistellut luonnoksen määräykseksi käyttöoikeuksien määrittelyn perusteista sosiaalihuollon asiakastietoihin. Määräysluonnos on lausuntokierroksella. Lausunnot pyydetään antamaan 13.1.2017 mennessä.

Lausuttavat materiaalit THL:n sivuilla

Määräyksen tarkoituksena on edistää asiakkaiden tietosuojan toteutumista ja käyttöoikeuksien määrittelyn valtakunnallista yhtenäisyyttä sosiaalihuollossa. Määräyksen liitteenä on luonnos sosiaalihuollon asiakasasiakirjojen liittymisestä sosiaalihuollon palvelutehtäviin, sosiaalipalveluihin sekä palveluprosesseihin. Sen tarkoitus on avata niiden luokitusten keskinäisiä suhteita, joihin määräyksessä viitataan.