Sosiaali- ja terveysministeriö pyytää lausuntoja lakiesityksestä, joka koskee sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköistä käsittelyä (ns. Asiakastietolaki).

Esityksessä ehdotetaan mm., että sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastiedot tallennettaisiin yhteen asiakasrekisteriin. Sähköisten asiakastietojen säilytyksen ja käytön keskuspaikkana olisivat valtakunnalliset tietojärjestelmäpalvelut, Kanta-palvelut. Reseptikeskusta hyödynnettäisiin kokonaislääkityksen hallinnassa.

Linkit aihetta käsittelevään uutiseen ja lausunnoilla olevaan materiaaliin:

Uutinen: Lausunnolla oleva esitys: sosiaali- ja terveydenhuollon tiedot samaan rekisteriin
Sosiaali- ja terveysministeriön lausuntopyynnöt

Suorat linkit:
Lausuntopyyntö
Luonnos hallituksen esitykseksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
Linkki sähköiseen lausuntopyyntökyselyyn