Voit avata pdf -muotoisen Kansa-koulu-hankkeen tiedotteen 1/2017 tästä linkistä

Du kan öppna Kansa-koulu-projektet meddelande 1/2017 från denna länk


Kansa-Koulun tiedote – tammikuu 2017

Kansa-koulu-hanke on sosiaalihuollon asiakasasiakirjalain toimeenpanohanke, joka tukee sosiaalialan organisaatioiden valmiutta liittyä valtakunnalliseen sosiaalihuollon asiakastiedon arkistoon. Edistämme määrämuotoisen kirjaamisen käyttöönottoa ja kansallisten luokitusten ja asiakirjarakenteiden toimeenpanoa asiakastietojärjestelmiin, niin että ne noudattavat sosiaalihuollon asiakasasiakirjalain vaatimuksia. THL:n rahoittamassa hankkeessa ovat mukana kaikki sosiaalialan osaamiskeskukset, ja hankeaika on 1.8.2015 – 30.6.2018. Hallinnoijana toimii Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy, Socom.

Seuraa hankkeen internet-sivuja osoitteessa www.socom.fi/kansa-koulu. Sivuilta löydät ajankohtaista tietoa hankkeesta sekä valtakunnallisesta sosiaalihuollon tiedonhallinnan kehittämisestä. Sivujen Liitutaulu-blogissa kerrotaan hankkeen kehittämistyöstä. Meidät löydät myös Twitteristä @kansa_koulu.

Kirjaamisosaamisen kehittäminen

Kirjaamisvalmentajien valmennuksen 2. vaiheen ilmoittautuminen on käynnistynyt

Kirjaamisvalmentajien valmennuksen toinen vaihe käynnistyy huhtikuussa 2017 ja jatkuu vuoden 2017 loppuun asti. Alustava aikataulu julkaistaan Kansa-koulu-hankkeen internet-sivuilla tammikuun aikana. Toisessa vaiheessa valmennetaan kirjaamisvalmentajat kotihoitoon, päivätoiminnan yksiköihin, asumispalveluyksiköihin, erityishuoltopiireihin, päihdehuoltoon sekä yksityisiin sosiaalipalveluja tuottaviin organisaatioihin.

Valmennuksen jälkeen kirjaamisvalmentajat pystyvät kouluttamaan oman organisaationsa tai alueensa sosiaalihuollon asiakastietoja kirjaaville ammattilaisille määrämuotoista kirjaamista. He järjestävät kirjaamisvalmennukset omissa organisaatioissaan tai yhteistyöalueella yhdessä Kansa-koulu-hankkeen aluekoordinaattorin kanssa. Kirjaamisvalmentajien valmennus kestää noin 4 työpäivää ja lähipäivät järjestetään 1 – 2 viikon välein. Valmennukseen liittyy ennakko- ja välitehtäviä, joiden tekeminen vie noin 2 työpäivää.

Kirjaamisvalmentajiksi haetaan sosiaali- ja terveydenhuollon käytännön työn vahvoja ammattilaisia tai lähiesimiehiä. Kirjaamisvalmentajilta edellytetään osallistumista koko kirjaamisvalmentajien valmennukseen sekä kirjaamisvalmennusten järjestämiseen omissa organisaatioissaan. Koulutus tarjoaa osallistujille mahdollisuuden päivittää omaa osaamistaan ja ammattitaitoaan.

Kirjaamisvalmentajien tarve on suhteessa sosiaalihuollon asiakastietoja kirjaavaan henkilöstön määrään. Kirjaamisvalmentajia voidaan nimetä yksi 50 – 100 ammattihenkilöä kohden. Pienet organisaatiot voivat halutessaan muodostaa yhteistyöalueita.

Nyt on aika miettiä toisen vaiheen kirjaamisvalmentajaksi sopivaa sosiaali- ja/tai terveydenhuollon ammattilaista omassa organisaatiossasi tai yhteistyöalueella. Yhdessä on hyvä miettiä myös, kuinka monta kirjaamisvalmentajaa tarvitaan. Tässä ovat apuna alueen sosiaalialan osaamiskeskuksessa työskentelevät aluekoordinaattorit, joiden yhteystiedot löytyvät tiedotteen lopusta.

Ilmoita kirjaamisvalmentaja 28.2.2017 mennessä näiden linkkien kautta:
Julkiset organisaatiot
Yksityiset organisaatiot

Ruotsinkielinen kirjaamisvalmentajien valmennus toteutetaan yhdessä vaiheessa syksyllä 2017. Sen toteutuksesta tiedotetaan tarkemmin toukokuun 2017 Kansa-koulu-tiedotteessa.

Pääkaupunkiseudun sekä Länsi- ja Keski-Uudenmaan kuntien kirjaamisvalmentajat ilmoittautuvat alueensa aluekoordinaattorille.

Toiminta- ja tietomääritysten toimeenpano

Nykytilan kartoituksen työkalu

Helmikuussa 2017 julkaistaan hankkeessa tehty asiakastietojen tallentamisen nykytilaa kartoittava työkalu ja sen täyttöohje. Ne tulevat hankkeen internetsivuille kaikkien saataville. Työkalu on tarkoitettu käytettäväksi valmistauduttaessa sosiaalihuollon Kanta-palvelujen käyttöönottoon.

Kevään 2017 aluekierros ’Sosiaalihuollon Kanta-palveluihin valmistautuminen – lainsäädäntöä, tukea ja ohjausta sote-toimijoille’

Kansa-koulu-hanke järjestää yhteistyössä sosiaali- ja terveysministeriön, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen, paikallisen sosiaalialan osaamiskeskuksen ja hankkeen pilottien kanssa 11 samansisältöistä tilaisuutta, joissa paneudutaan sosiaalihuollon Kanta-palveluihin valmistautumiseen. Tilaisuus on tarkoitettu sosiaalialan johtotehtä- vissä työskenteleville, sosiaalihuollon tietojärjestelmien ja tiedonhallinnan parissa työskenteleville sekä kirjaamisvalmentajille. Tilaisuudet alkavat Turusta 29.3.2017 ja päättyvät Vaasan ruotsinkieliseen tilaisuuteen 17.5.2017. Hankkeen internet-sivuilla on paikkakunnittain tilaisuuden ohjelma ja ilmoittautumislinkit.

Kaikissa sosiaalialan osaamiskeskuksissa on Kansa-koulu-hankkeen aluekoordinaattori tai yhteyshenkilö. Alla olevasta taulukosta löytyy aluekoordinaattorien ja yhteyshenkilöjen yhteystiedot. Olkaa heihin yhteydessä Kansa-koulu-hanketta ja alueellisia kirjaamisvalmentajien valmennuksia koskevissa asioissa.

Yhteystiedot

 • Maarit Hiltunen-Toura, Hankejohtaja
  puh. 044 748 5305 / maarit.hiltunen-toura@socom.fi
 • Hanna Lohijoki, Sosiaalihuollon tiedonhallinnan asiantuntija (kirjaamisosaaminen)
  hanna.lohijoki@socom.fi
 • Teppo Taskinen, Sosiaalihuollon tiedonhallinnan asiantuntija (toiminta- ja tietomääritykset)
  puh. 040 717 0314 /teppo.taskinen@socom.fi
 • Mari Lehtonen, Hankesihteeri
  puh. 040 352 0320 / mari.lehtonen@socom.fi
 • Kai Kortelainen, Viestintäasiantuntija
  puh. 044 748 5304 / kai.kortelainen@socom.fi
 • Saija Siivonen, Aluekoordinaattori, Vasso
  puh. 050 302 7530 / saija.siivonen@vasso.fi
 • Anna Väinälä, Aluekoordinaattori, Socca
  puh. 050 375 2680 / anna.vainala@hus.fi
 • Matti Karvonen, Aluekoordinaattori, Pikassos
  puh. 050 599 6411 / matti.karvonen@ pikassos.fi
 • Monica Blomqvist-Åkermarck, Aluekoordinaattori, Verso
  puh. 044 729 7986 / monica.blomqvist-akermarck@ phsotey.fi
 • Kirsi Kuusinen-James, Aluekoordinaattori, Verso
  puh. 044 729 7981 / kirsi.kuusinen-james@phsotey.fi
 • Merja Salmi,  Aluekoordinaattori, Sosiaalitaito
  puh. 0207 401 788 / merja.salmi@sosiaalitaito.fi
 • Petteri Heino, Aluekoordinaattori, Sosiaalitaito
  puh. 0207 401 782 / petteri.heino@sosiaalitaito.fi
 • Riikka Rantanen, Aluekoordinaattori, Koske
  puh. 050 442 4104 / riikka.rantanen@koske.fi
 • Jaana Taina, Aluekoordinaattori, Socom
  puh. 050 572 6055 / jaana.taina@socom.fi
 • Nina Peronius, Aluekoordinaattori, Poske
  puh. 040 574 2773 / nina.peronius@poskelappi.fi
 • Päivi Röppänen, Aluekoordinaattori, ISO
  puh. 044 012 4331 / paivi.roppanen@isonet.fi
 • Päivi Niiranen, Aluekoordinaattori, SONet BOTNIA
  puh. 040 680 7115 / päivi.niiranen@seamk.fi
 • Torbjörn Stoor, Yhteyshenkilö, FSKC
  puh. 040 717 7367 / torbjorn.stoor@fskc.fi