Kotiin toimitetun aterian hinta vaihtelee eri kunnissa 5–11 euroa, kauppapalvelun kertamaksu 3–20 euroa ja päiväkeskustoiminnan maksu 7–23 euroa kerralta.
Tämä ilmenee tuoreessa katsauksessa, johon on koottu tietoa iäkkäiden kotihoidon ja tukipalvelujen maksuista Manner-Suomessa vuonna 2016.

Kotihoitoa 4h/kk: maksu on keskimäärin 15 prosenttia asiakkaan tulorajan (573 euroa) ylittävästä tulosta kuukaudessa, kuntakohtaiset erot 2,5–22 prosentin välillä.
Kotihoitoa 28h/kk: maksu on keskimäärin 30 prosenttia tulorajan ylittävästä tulosta kuukaudessa, kuntakohtaiset erot 15–35 prosentin välillä.

Sote-uudistuksen myötä asiakasmaksu saattavat yhdenmukaistua, mikä johtanee maksujen korotuksiin joissain kunnissa.