Aivojen monipuolinen haastaminen ja sosiaaliset suhteet voivat ehkäistä muistisairauksien kehittymistä vielä yli 70-vuotiaana, tiivistää Duodecim Janina Krell-Roeschin ym. tuoreen tutkimuksen.

Muistia ja aivojen muita kognitiivisia kykyjä ylläpitävien harrastusten on todettu ehkäisevän dementiaa, mutta niiden vaikutusta dementiaa lievempään kognitiivisten mielentoimintojen heikentymiseen yli 70-vuotiailla ei ole aiemmin juurikaan selvitetty. Nyt julkaistut tulokset perustuvat 1 900 keskimäärin 77-vuotiaan neljävuotiseen seurantaan. Seurannan alkaessa osallistujilla ei ollut muistin tai muiden kognitiivisten mielentoimintojen heikentymää.

Seurannan aikana 456 osallistujalla todettiin lievä kognitiivinen heikentyminen, mutta diagnoosit eivät jakautuneet tasaisesti. Diagnoosit olivat 20–30 prosenttia vähäisempiä osallistujilla, jotka seurannan alkaessa pelasivat säännöllisesti pelejä, käyttivät tietokonetta, harrastivat käsitöitä tai nikkarointia ja olivat sosiaalisesti aktiivisia. Yhteydet havaittiin riippumatta osallistujien mahdollisesta perinnöllisestä dementia-alttiudesta.