Ikäihmisten perhehoidon kehittäminen on yksi hallituksen kärkihankkeista. Vuonna 2030 Suomessa on jo 1,5 miljoonaa yli 65­-vuotiasta, joiden kotona ­asuminen edellyttää monipuolisia ratkaisuja varhaisesta tuesta kotihoidon tukemiseen ja kotihoitoon. Perhehoito maaseudun mahdollisuutena -esiselvityshanke (1.4.-31.12.2016) on julkaissut Kaakkois-Suomea koskevan tutkimuksen.

Tulokset osoittivat, että perhehoitoon suhtaudutaan myönteisesti. Sitä pidetään palveluna, jota Suomessa tarvitaan ja se koetaan laitoshoitoa paremmaksi vaihtoehdoksi. Perhehoidosta tiedottamiseen on vielä panostettava, sillä Kaakkois-Suomessa toimivat perhehoitajat (n=39) epäilivät perhehoidon olevan vielä varsin tuntematonta. Kyselyyn vastanneista omaishoitajista (n=632) 43 prosenttia ei ollut kuullut perhehoidosta aiemmin. Maatalouden elinkeinonharjoittajista (n=123) vain muutamat näkivät perhehoidossa itselleen uutta yritystoimintaa.

Etelä-Savossa puolestaan tiedusteltiin maatilojen kiinnostusta hoivamaatilatoimintaan. Hoivafarmi-hankkeen kyselyyn vastasi noin 200 viljelijää, ja heistä 40 prosenttia ilmaisi olevansa asiasta vähintään jonkin verran kiinnostunut.Nimenomaan Green care saattaa olla maaseudun pelastus. Tällä hetkellä psykiatri ei voi määrätä asiakkaalleen kuntouttavaa työtoimintaa, sillä se.tulee sosiaalipuolelta. Näin ei ole kaikkialla: esimerkiksi Englannissa lääkäri voi kirjoittaa asiakkaalleen niin kutsutun ”sosiaalisen reseptin.”