Tietosuojavaltuutetun toimisto on 24. tammikuuta julkaissut rekisterinpitäjille suunnatun oppaan EU:n tietosuoja-asetukseen valmistautumisesta. Opas on laadittu yhteistyössä oikeusministeriön kanssa.
Tietosuoja-asetusta sovelletaan 25.5.2018 alkaen. Silloin henkilötietoja täytyy käsitellä tietosuoja-asetuksen mukaisesti.
Lue lisää Tietosuojavaltuutetun toimiston internetsivuilta: