Sosiaalialan tiedonhallinnan sanasto – Palveluihin, palveluprosesseihin ja asiakastietoihin liittyviä käsitteitä, versio 3.0 on julkaistu.
Sanasto löytyy THL:n sivulta Käsitemalli ja sanastot