RyhmäRenki-sivulla on ajankohtaista tietoa osallistavasta ryhmätoiminnasta, erilaisista menetelmistä ja välineistä, oppaista ja seminaareista. Erinomaista työtä tekee geronomi, graafinen suunnittelija, Media Designer -opiskelija Kirsi Alastalo.

Pari nostoa uusimmasta uutiskirjeestä:

Suomi 100 – Sateenkaaren väreissä -hanke on julkaissut muistelukortit, joiden kautta seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen lähihistoriaa voidaan tuoda esiin luontevalla tavalla.

Jumppaa aivojasi -harjoitekirjan tavoitteena on innostaa ikääntyneitä harjoittamaan aivojaan ja kiinnittämään huomiota aivoterveyden edistämiseen. Kirjan harjoitteita on testattu ja muokattu yhdessä espoolaisten senioreiden kanssa.